Hvordan oppdages retinitis pigmentosa?

Retinitis pigentosa er et begrep som dekker en gruppe arvelige sykdommer i øyets netthinne. De tidligste tegnene er ofte vansker med å tilpasse seg mørket, utvikling av nattblindhet i ungdomstiden og tap av det perifere synsfeltet i ung, voksen alder. Etter hvert går stadig mer av det perifere synet tapt og det vi kaller «tunnelsyn» eller «kikkertsyn» oppstår. Det er omtrent 1500 mennesker som lever med retinitis pigmentosa i Norge i dag.

Symptomene varierer fra person til person. Noen kan ha en langsom utvikling av sykdommen, mens andre kan i løpet av kort tid få merkbart redusert syn.

Det er vanskelig å oppdage sykdommen tidlig da vi sjelden oppholder oss i helt mørke rom. Når man med tiden blir oppmerksom på dårlig mørkesyn, eller nattblindhet, kan allerede netthinnen være så skadet at netthinnecellene ikke lar seg gjenskape.

Over tid vil sykdommen føre til at det sentrale synet forsvinner, og de fleste anses som blinde allerede i 40-års alderen. De aller fleste vil likevel beholde såkalt lyssyn.

Hvordan behandle retinitis pigmentosa?

I dag finnes det dessverre ingen behandling som helbreder tilstanden. Forskning på ulike behandlingsmetoder har for alvor kommet i gang, men analyser av studiene trekker derimot tvil om det er noen effekt av behandlingsmetodene.

Ta en synstest

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll med trykkmåling og digitalt netthinnebilde

Bestill time