Hva er grønn stær?

Grønn stær er en tilstand som ofte skyldes høyt trykk inne i øyet. Uten behandling blir synsnerven gradvis ødelagt noe som på sikt kan medføre innskrenkninger i synsfeltet. Dette gjør at man kan ende opp med «tunnelsyn», eller i verste fall, blindhet.  

Grønn stær er en av de vanligste årsakene til blindhet i Norge, særlig i høy alder. Utvikling til fullstendig synstap kan oftest forhindres ved tidlig påvisning og med riktig behandling. 

Hvordan oppstår grønn stær?

Årsaken til grønn stær er ukjent, men det kan være knyttet til genetiske faktorer og stoffskifteprosesser i øyet. Normalt er øyets væskebalanse stabil, og det er likevekt mellom produksjon og avløp. Hvis avløpet tilstoppes og hindrer dreneringsprosessen, vil væsketrykket inne i øyet stige. Økt trykk kan over tid skade fibrene i synsnerven. Når mange nok tråder er skadet kan det oppstå blinde flekker i synsfeltet.

Også personer med normalt trykk i øyet (15-25 prosent) kan få grønn stær. Høyt trykk alene er dermed ikke hele forklaringen på at sykdommen oppstår.

Hvordan oppdage grønn stær?

Grønn stær kan både være akutt og kronisk. Med en kronisk tilstand har man ofte få, eller ingen, symptomer i det tidlige stadiet. Ettersom sykdommen langsomt utvikler seg, vil det perifere synet gradvis bli svakere. Uten behandling vil sykdommen forverres over tid og medføre høyere trykk og progressivt synstap. Siden tapet av synsfeltet starter perifert fører dette til at man sjeldent merker noe før skadene på øyet er store.

Med akutt grønn stær er symptomene uskarpt og tåkete syn. Det er utfordrende å se klart, særlig i naturlig lys. Andre symptomer kan inkludere høyt trykk i øyet, smerter, svimmelhet, oppkast og konstant tåkete syn. Pasienter med akutt grønn stær kan også oppleve å få røde øyne.

Ulike typer grønn stær:

Hvordan behandle grønn stær?

Grønn stær er en kompleks sykdom som involverer nerveskader og tap av det perifere synet. Sykdommen kan ikke kureres, men med behandling kan man bremse utviklingen og til og med stoppe den helt.

Man kan behandle sykdommen med øyedråper og forskjellige laserbehandlinger, og i noen tilfeller krever tilstanden operasjon. Behandlingen vil variere avhengig av hvilken type grønn stær du har. I noen tilfeller kan pasienter med grønn stær ha andre øyesykdommer som for eksempel grå stær. Behandlingen vil vurderes ettersom man har flere sykdommer, i tillegg til hvor mye trykk det er inne i øyet.

Opplever du symptomer på grønn stær eller har spørsmål om øyehelse? Ta turen innom din nærmeste Brilleland så hjelper vi deg.

Ta en øyehelsekontroll

Kun740,00

Ta vare på øyehelsen din

Inkluderer trykkmåling og digitalt bilde av netthinnen

Bestill time