Brilleforsikring i Brilleland

Forsikrer du brillen du kjøper hos oss, er du forsikret mot skader, tap og tyveri i 24 måneder fra den dagen du kjøper en brille med brilleforsikring. 

Hvis uhellet først er ute, kan du melde skader i alle våre butikker landet rundt. Vi kan raskt reparere brillene dine om det lar seg gjøre, eller hjelpe deg til et par nye ved totalskade. Brilleforsikringen gjelder over hele verden.

Ut fra verdien på brillene dine, kan du se hvor mye forsikringen vil koste totalt for 24 måneder:

(Brillepris  //   Forsikringspris)

kr 0 - 999   //   kr 100

kr 1000 - 1999   //   kr 200

kr 2000 - 2999   //   kr 300

kr 3000 - 3999   //   kr 400

kr 4000 - 5999   //   kr 500

kr 6000 - 7999   //   kr 600

over kr 8000   //   kr 700

Forsikringsbevis og gyldighet

Forsikringen gjelder i 24 måneder fra den datoen du betaler brillen og forsikringspremien. Kvitteringen er ditt forsikringsbevis. Dersom du anmelder en skade eller et tap og får innløst forsikringens maksimale erstatning, opphører forsikringen, selv om de 24 månedene ikke har gått. Brilleforsikring kan kun tegnes ved kjøp av en komplett brille (innfatning + glass).

Dekning og egenandel

Forsikringen dekker reparasjonsomkostninger eller helt ny brille* med samme styrke dersom det vurderes at reparasjonsomkostningene overstiger prisen for ny brille. I begge tilfeller er det en egenandel:

  • Ved skade: 25 % av omkostningene ved reparasjon eller 25 % av den nye brillen
  • Ved tap eller tyveri: 50 % av den nye brillens pris

Maksimal forsikringssum er verdien på de forsikrede brillene.

*Erstatning ytes kun i form av reparasjon eller kjøp av produkter i Brillelands butikker i Norge.

Slik melder du skade eller tap av briller

Dersom du har ødelagt eller mistet brillene dine, må du anmelde skaden eller tapet i en av Brillelands butikker senest 12 måneder etter at skaden har skjedd, og innen forsikringsperioden på 24 måneder.  Ved skade må du huske å ta med kvittering og de forsikrede brillene. Ved tyveri trenger vi en kopi av politianmeldelsen i tillegg til kvittering. 

Med Brillelands brilleforsikring er brillene dine forsikret hos ERGO Direkt Versicherung AG.

Finn din nærmeste Brilleland-butikk

Ved forsikringsklage:

Eventuelle klager i tilknytning til forsikringen eller skadebehandlingen skal rettes til ERGO Direkt Versicherung AG.

Tlf: +49 8003696000
E-post: infonorway@ergo.de
Brilleabonnement Brilleland

Dette gjelder for deg med brilleabonnement

Har du brilleabonnementet Briller Alt Inkludert trenger du ingen ekstra forsikring utover uhellsbeskyttelsen du har inkludert i ditt abonnement. Er brillene dine ødelagte, stjålet eller borte dekker vi nye tilsvarende briller. Egenandelen vil aldri overstige 1500 kr.

Les mer om brilleabonnement her