I henhold til arbeidsmiljølovens krav skal arbeidsgiver dekke utgiftene til en synsprøve. Dersom du har behov for spesielle synskorrigerende hjelpemidler i forbindelse med arbeidet, dekkes hensiktsmessig løsning. 

Jeg vil sjekke synet. Hva gjør jeg?

  • Skriv ut rekvisisjonsskjema
  • Vi anbefaler at du kontakter arbeidsgiveren din for å undersøke om det er bestemte rutiner som skal følges for tilrettelegging av arbeidsplassen og oppmåling av arbeidsavstander. 
  • Sørg for at arbeidsavstandene på rekvisisjonsskjema fylles ut enten av bedriftsoptiker, bedriftshelsetjenesten eller deg selv.
  • Få rekvisisjonen stemplet og signert av arbeidsgiver.
  • Ta med signert rekvisisjon til butikken der optikeren vil fylle ut resultater.
  • Kopi av rekvisisjonsskjema og kvittering returneres din arbeidsgiver for refusjon av databrille. 
  • Ved fakturering sendes den andelen som dekkes i henhold til avtalen direkte til din bedrift

Kontakt vår bedriftsavdeling:

Eyvind Lyches vei 19
1300 Sandvika

Tlf: 468 65 031
E-post: bedriftsavdeling@brilleland.no

Ta en synstest

Ord. kr740,00

Du kan ha rett til rabattert synstest gjennom din bedrift. Sjekk med din arbeidsgiver.

Bestill time

Vil du kontakte kundeservice?

Åpningstider:
Hverdager fra kl. 09:00 - 16:00

Kontaktskjema kundeservice

Ring vår kundetelefon,
tlf: 67 81 50 70

Vedrørende linseabonnement,
kontakt tlf: 21 99 97 74