Regelmessige synstester er en viktig del av øyehelsen din. I Brilleland tester vi både synet ditt og undersøker øynene og øyehelsen din. Hvis synet ditt trenger korrigering kan vi anbefale nye briller, kontaktlinser eller en oppdatering av din brilleseddel eller linseseddel.

Et vanlig spørsmål vi får er: "Hva betyr det som står på brilleseddelen min?". Seddelen består av kombinasjoner av ulike tall og bokstaver som forklarer hvilken type og hvilken styrke du trenger i brilleglassene dine. Den må ikke forveksles med linseseddel. Hvis du bruker eller ønsker å bruke kontaktlinser må du ha en egen linseseddel fordi du kan trenge andre styrker i linser enn du bruker i briller.

Uansett om du er en ny eller erfaren bruker av briller eller linser kan det være litt forvirrende å forstå hvordan du leser en brille eller linseseddel. Her er vår guide som gjør deg til en ekspert på å forstå resultatene av synsprøven din.

Hvordan forstå brilleseddelen din

Brilleseddelen vil fortelle om du er:

  • Nærsynt
  • Langsynt
  • Har skjeve hornhinner

Dette er en form for et medisinsk skriv som bruker kombinasjoner av forkortelser og tall. Du må vite hva disse betyr for å forstå seddelen din.

Sfære

SPH, eller sfære, er styrken du trenger for å se klart. Den måler hvor nærsynt eller langsynt du er. Den er etterfulgt av et tall som er enheten som brukes til å måle korreksjonen (dioptri). Jo større tallet er jo sterkere korrigering trenger du.

Hvis SPH-tallet har et minustegn (–), betyr det at du er nærsynt. Nærsynthet (Myopia) betyr at du kan se ting som er nærme klart. På lenger avstand vil det bli vanskeligere å se klart. Jo mer nærsynt du er, jo høyere minustall får du (og jo kortere er avstanden der du klarer å se klart).

Hvis SPH-tallet har et plusstegn (+), betyr det at du er langsynt. Med langsynthet (hyperopi) vil du ha lettere for å se objekter som er lenger unna enn om de hadde vært nærme. Jo mer langsynt du er, jo høyere blir tallet (og jo dårligere vil du se også på lang avstand).

Cylinder (C eller CYL) og akse

Astigmatisme, eller skjeve hornhinner, er en veldig vanlig tilstand hvor øyeballen ikke har en helt rund fasong som en ball, men mer som et egg. Dette fører til uklart syn. Hvis du har astigmatisme vil seddelen din beskrive hvor skjeve hornhinnene dine er og i hvilken retning denne skjevheten ligger på hornhinnen. Dette blir beskrevet i tre deler:

  • Sfære (SPH): Som beskrevet over, denne forteller om du er lang- eller nærsynt og hvor mye.
  • Cylinder (CYL): Denne forteller hvor mye styrke du trenger for å korrigere for astigmatismen. Denne kan også være positiv eller negativ. Jo høyere tall, jo sterkere astigmatisme. Hvis du ikke trenger å korrigere for dette så får du ikke et CYL-tall.
  • Akse (AXE): Denne sier i hvilken retning denne skjevheten ligger. Det er et positivt tall mellom 0 og 180 grader som fungerer som et kart over øyet ditt. 0 og 180 er samme retning (vannrett).

Cylinder og akse jobber sammen for å korrigere astigmatisme. Hvis du ikke har dette i ett eller begge øyne så har du bare SPH-tall på seddelen din. Hvis du derimot har det så får du tall på både SPH, CYL og AXE.

iStock-1264340404.jpg

ADD, prisme og pupilleavstand (Pd)

"ADD" er den ekstra styrken som trengs for å gjøre det lettere å lese. Du vil derfor se dette på en brilleseddel for lesebriller, eller for den nederste delen av progressive briller. Disse bidrar til å korrigere naturlig aldersrelatert langsynthet (presbyopia). ADD er vanligvis likt for begge øyne og er som oftest mellom +0,75 og +3,00 D.

Prisme er mengden prismatisk styrke du trenger hvis du har samsynsfeil, det vil si hvis høyre og venstre øye ikke er samkjørte. Dette er målt i prismedioptri (PD eller en trekant). Den forklarer også hvor prismet skal plasseres på glassene ved å bruke BU = base up, BD = base down, BI = base in (mot nesen)

Pupilleavstand (Pd) er en viktig del av en brilleseddel fordi den forklarer hvor det optiske senteret til glassene dine skal være for å gi deg best syn. Den måler avstanden mellom de to pupillene dine. En Pd er derfor viktig for å tilpasse glassene dine til innfatningen.

Andre verdier

Brilleseddelen kan også beskrive andre verdier og funksjoner ved brillene eller linsene dine, for eksempel fotokromatiske glass (blir lysere eller mørkere avhengig av lyset), ripebeskyttelse, blålysbeskyttelse eller antirefleks.

Hvordan forstå din linseseddel

Linseseddelen din er ikke nødvendigvis lik som brilleseddelen. Dette er fordi brilleglass sitter lenger unna øynene dine enn linser og det kan påvirke styrken du trenger.

En linseseddel består av:

  • Styrke: Den har alltid et sfærisk tall og en eventuell korreksjon for astigmatisme. Både styrke, astigmatisme og akse kan avvike fra din brilleseddel.
  • Basiskurve: Denne beskriver linsens krumming. Den er vanligvis mellom 8 og 10.
  • Diameter: Linsens størrelse.

Dersom du har en linseseddel eller brilleseddel som er over to år gammel eller du mistenker at synet ditt har endret seg så anbefaler vi at du tar en ny synsprøve hos den nærmeste optikeren din.

Ta en synstest

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll med trykkmåling og digitalt netthinnebilde

Bestill time

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din