Dette er nærsynthet (Myopi)

En som er nærsynt myser, blir ofte trett og kan få hodepine. Nærsynte sitter ofte tettere på dataskjermen og holder boken noe nærmere ansiktet, avhengig av hvilken nærsyntstyrke de har. De gjør dette fordi de ser godt på nært hold, men har problemer med å se klart på lang avstand – inntil de tar på seg briller eller linser med minusstyrker.

Hos de uten synsfeil vil hornhinnen og øyelinsen samle det parallelle lyset som treffer øyets brytende flater nøyaktig i skarpsynsområdet på netthinnen. Netthinnen (retina) er som en tapet som kler mesteparten av øyets innside. Når man er nærsynt brytes lyset for mye i forhold til øyets lengde, slik at brennpunktet kommer foran netthinnen. Dette medfører at den nærsynte får et uklart bilde og ser dårligere på avstand enn en person uten synsfeil.

Genetisk disposisjon er en viktig faktor i utviklingen av nærsynthet. Men, forskning viser også at mindre tid utendørs og mye nærarbeid som lesing og skjermbruk kan påvirke nærsyntutvikling. Det forskes også på sammenhengen mellom grad av utdanning (mye nærarbeid) og utvikling av nærsynthet.

Begrense eller korrigere nærsynthet?

Tipsene for å begrense utvikling av nærsynthet er å tilbringe mer tid utendørs i dagslys for barn og unge, før en starter å bli nærsynt. Ta jevnlige pauser fra nærarbeid i det daglige og gi øyene mulighet til å se på lange avstander. Det er lurt å ta en synstest hvis du mistenker at du er nærsynt.

For å korrigere nærsynthet trenger man brilleglass eller kontaktlinser med minusstyrker. Disse vil flytte brytningspunktet til lyset bak på netthinnen slik at en oppnår godt syn på avstand.

Dette er langsynthet (Hypermetropi)

En person som er langsynt må anstrenge og fokusere øynene for å se bra. Dette kan føre til hodepine, tretthet og nedsatt konsentrasjon ved langvarig nærarbeid. Den langsynte ser vanligvis godt på lang avstand, men kan ha problemer med å se klart på nært hold. Briller og linser med plusstyrke er løsningen på dette problemet.

Som med nærsynthet, skyldes langsynthet at brytningspunktet for lys ikke treffer netthinnens skarpssynsområde. I stedet for å bryte lyset foran netthinnen som ved nærsynthet, vil en ved langsynthet ha lysbrytning som treffer bak netthinnen.

For å korrigere langsynthet trenger man brilleglass eller kontaktlinser med plusstyrker. Disse vil flytte brytningspunktet til lyset frem på netthinnen slik at synet blir optimalisert.

Den vanligste årsaken til langsynthet er arv og genetikk. I 40-årene vil en oppleve at man må kompensere med briller eller kontaktlinser ved nærarbeid, som f.eks lesing og skjermarbeid. Aldersrelatert langsynthet er en naturlig prosess. Øyelinsen blir mindre, og mindre elastisk, og man må justere brille eller linsestyrken. Etter en fyller 40 år er synet stadig i endring. Vi anbefaler å sjekke synet hvert andre år, om ikke annet blir anbefalt av optikeren din.

Ungdommer og barn kan også være langsynte uten å merke det selv. Jo yngre man er desto bedre er «autofokusen» i øyet som kompenserer langsyntheten. Men, mange barn og unge sliter også unødvendig med tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker grunnet uoppdaget langsynthet.

Ta turen innom Brilleland for en synstest hvis du mistenker at du eller barnet ditt er langsynt.

Dette er skjeve hornhinner

Hvis du har skjeve hornhinner som ikke er korrigert vil du oppleve at objekter får uklare eller uregelmessige former på alle avstander. Det kan også oppstå en «skygge» på bokstaver når du leser.

Forenklet kan vi si at skjeve hornhinner betyr at hornhinnen på øyet har en mer asymetrisk, eller oval, form enn den normale, runde formen. Dette er helt naturlig og fullstendig ufarlig. Men, den irregulære hornhinnen fører til at lyset fokuserer forskjellig på øyet, og dermed blir synet uklart. Skjeve hornhinner kan også forekomme i tillegg til langsynthet eller nærsynthet.

Med skjeve hornhinner kan du oppleve tretthet og ubehag i øyet, i tillegg til svekket syn. Hvis du mistenker at du har skjeve hornhinner er det lurt å kontakte din Brilleland-optiker for en synsundersøkelse.

Finn din nærmeste Brilleland-butikk

synstest

Når tok du en synstest sist?

Her kan du bestille time hos en av våre dyktige optikere

Bestill time