Den nye stønadsordningen heter «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi». Stønad til briller kan gis i form av faste satser eller et individuelt fastsatt beløp. Den kanskje største endringen for deg som foresatt er at stønaden etter 1. mars vil utbetales direkte til deg.

Hva får barnet mitt dekket av NAV?

Dersom barnet ditt oppfyller kriteriene for støtte vil NAV dekke av følgende:

  • Innfatning
  • Brilleglass med antirefleks og herding
  • Brilletilpasning

Du står selvfølgelig fritt til å velge andre eller flere glassbehandlinger dersom du ønsker det. Slike tillegg dekkes ikke av NAV.

Barnebrillestønad fra NAV hos Brilleland

Med gode innfatninger og høy kvalitet på glassene, er barnepakkene våre et flott tilbud. Pakkene er priset etter satser som er fastsatt av det offentlige, og kan benyttes av barn opp til barnet fyller 18 år. Disse pakkene er satt sammen etter barnets synsbehov.

Pakke 1: 1200,- Enstyrkebriller ved styrker opp til 3,75
Pakke 2: 2400,- Enstyrkebriller ved styrker fra 4-6

Hvordan søke om stønad for barnebriller hos NAV?

Fakta om støtte til barnebriller fra NAV:

Finn din nærmeste Brilleland-butikk

Bestill synstest til barnet ditt

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll

Bestill time
Barn med synsproblemer

Hvordan oppdage dårlig syn hos barn?

Se hvilke signaler du må se etter