NAV har to ulike brilleordninger for barn:

I Brilleland hjelper vi deg med å søke støtte fra den ordningen som vil gjelde for barnet ditt. Dette gjør optikeren for deg.

Den første ordningen gjelder barn under 18 år som trenger briller. Disse kan få støtte til dette fra NAV etter at ny støtteordning trådte i kraft 1. august 2022. Stønad til briller kan gis i form av faste satser. Denne støtteordningen gjelder:

 • Barn og unge under 18 år som trenger briller.
 • Brillestyrken på minst ett glass må være ≥ 1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D.
 • Brillene må være bestilt før barnet fyller 18 år.
 • Barnet må være folkeregistrert i Norge.

Optiker sender søknad på vegne av barnet ditt. Får barnet støtte fra denne ordningen vil støtten trekkes fra beløpet i kassen slik at du kun betaler en egenandel. 

Hva dekker NAV?

Om kriteriene over er innfridd kan barnet få tilskudd til å kjøpe ett par briller i året. Tilskuddet kan dekke innfatning, glass, slip av glass og brilletilpasning. Tilskuddsbeløpet avhenger av barnets brillestyrke. Du må betale mellomlegget selv dersom brillen koster mer enn tilskuddet. Dette fordi ordningen er ment som et tilskudd og ikke som en ren finansiering.

NAV dekker ikke:

 • Synsundersøkelse
 • Kontaktlinser

Her kan du selv se hva du kan få i støtte i den nyeste ordningen: Brillekalkulator NAV

 

Den andre ordningen heter «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi». Stønad til briller kan gis i form av faste satser eller et individuelt fastsatt beløp. Denne ordningen kan benyttes frem til barnet fyller 10 år.

Personer over 10 år kan søke på særskilt grunnlag dersom de har behov for briller til behandling. Søknader skal begrunnes av øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyedråper.

Hva får barnet mitt dekket av NAV?

Dersom barnet mitt oppfyller NAVs kritierier for støtte i denne ordningen, vil følgende dekkes av NAV:

 • Innfatning
 • Brilleglass med antirefleks og herding
 • Brilletilpasning
 • I enkelte tilfeller vil kontaktlinser dekkes

Du står selvfølgelig fritt til å velge andre eller flere glassbehandlinger dersom du ønsker det. Slike tilleggsønsker vil ikke dekkes av NAV.

Dersom barnet for støtte fra denne ordningen, "Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi», må du legge ut for hele brillen selv, og deretter vil hele støtten utbetales direkte til deg.

NAV dekker ikke:

 • Synsundersøkelse

Hvordan søke om stønad til "Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi» hos NAV?

Barnepakker hos Brilleland

Med gode innfatninger og høy kvalitet på glassene, er barnepakkene våre et flott tilbud til alle barn. Avhengig av hvilken stønadsordning barnet kan bruke, vil barnet i noen tilfeller få dekket hele brillen med barnepakkene fra Brilleland. Pakkene kan benyttes opptil barnet fyller 18 år.

Pakke 1: 1275,- Enstyrkebriller ved styrker opp til 3,75
Pakke 2: 2555,- Enstyrkebriller ved styrker fra 4-6

Finn din nærmeste Brilleland-butikk

Bestill synstest til barnet ditt

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll

Bestill time
Barn med synsproblemer

Hvordan oppdage dårlig syn hos barn?

Se hvilke signaler du må se etter