Spesialtilpassede brilleglass

VariView Drive er et progressivt glass som er spesielt tilpasset kjørebriller.

Glasset er veldig avstandsfokusert, men er også mellomsonefokusert for å gi et godt overblikk over dashbordet. Kjørebriller med VariView Drive har i tillegg en spesiell overflatebehandling og et filter som gir økte kontraster. Det gir for eksempel skarpere kanter og klarere avgrensning mellom objekter både på dagtid og kveldstid.

VariView Drive er i tillegg spesiallaget for å redusere lysspredning fra Xenon og ledlys fra møtende biler. I trafikken trenger vi til enhver tid riktig og tydelig informasjon om trafikkbildet, og kjørebriller bidrar til at du kan bli en enda sikrere sjåfør.  

Skarpt syn er viktig

Ifølge Norges Optikerforbund, så vil en person med normalt skarpsyn lese skilt og se detaljer på dobbelt så lang avstand som en som akkurat tilfredsstiller synskravet til førerkort.

– Nesten all informasjon du innhenter i trafikken, får du fra synssansen. Skarpt syn er spesielt viktig for riktig avstandsbedømmelse, noe særlig nærsynte bør merke seg. Situasjoner kommer plutselig, noe som fører til brå reaksjoner, som igjen kommer brått på for andre i trafikken, sier trafikkforsker Rolf Robertsen ved Nord universitet.

Tre av fire nordmenn bruker synshjelpemidler. 64 prosent av dem bruker briller når de kjører bil, viser en undersøkelse som TNS Gallup har laget for Optikerforbundet.

Førerkortundersøkelse

Hvis du skal ta førerkort i klassene A, A1, A2, B, B1, BE, AM, S og T, må du levere en egenerklæring om helse. Du må da fremlegge en attest fra optikeren som bekrefter at du oppfyller kravene for kjøring.

Legger du igjen brillene hjemme, har du fire ganger så stor risiko for å krasje.

Førerkortundersøkelse

Kun840,00

Inkluderer attest for godkjent synskrav for oppkjøring

Bestill time