For å oppfylle kravet åpenhetsloven stiller, jobber vi med å samle inn mer informasjon om våre leverandører og underleverandører. Vi ber derfor våre leverandører om utfyllende informasjon og dokumentasjon vedrørende hvordan menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold sikres internt i den enkelte virksomhet.

Dette er informasjon vi samler inn:

 • Antall ansatte
 • Mangfold blant ansatte
 • Ansattes muligheter til å være med i fagforeninger samt kollektive forhandlingsrettigheter
 • Kompensasjon, minstelønnskrav, forsikringer og pensjoner
 • Arbeidsforhold (dvs. tilpasning av maskiner og utstyr, håndtering av farlige materialer, bruk av overtid osv.)
 • Utdannings- og opplæringsprogrammer for ansatte
 • Etiske retningslinjer, varslerrutiner mm.
 • Risiko for barne- og tvangsarbeid
 • Risiko for korrupsjon
 • Sertifiseringer og medlemskap i organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (f.eks UN Global Impact)
 • Opprinnelsesland for hoved- og reservedeler

Våre leverandører bes i tillegg om å innhente tilsvarende informasjon fra egne leverandører (våre underleverandører). Har du spørsmål om hvordan Brilleland etterlever Åpenhetsloven? Kontakt oss gjerne Kundeservice

Denne loven sørger for at sosial bærekraft løftes frem i offentlighetens lys. Dette er et stort steg i riktig retning og vi i Brilleland skal gjøre vårt ytterste for å bidra til anstendige arbeidsforhold med menneskerettigheter i fokus. Dette betyr at denne siden vil være under jevnlig oppdatering underveis i arbeidet vårt.

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

livsstilsglass

Lær mer om Åpenhetsloven

Hvem gjelder loven for, og hva innebærer den?

Åpenhetsloven