Hvorfor stoffkartotek?

Vi er heldige som ikke omgir oss med en rekke skadelige kjemikalier i vår hverdag på jobb. Vi har noen få kjemikalier, som for eksempel antibac hånddesinfeksjon og antibac overflatedesinfeksjon, i våre butikker som gjør at vi må ha et Stoffkartotek lett tilgjengelig.

Stoffkartoteket inneholder sikkerhetsdatablad med informasjon for å sikre trygg håndtering og oppbevaring av kjemikalier i butikk. I tillegg gir kartoteket oss kunnskap om alle farene ved kjemikaliene vi benytter samt håndteringen av dem. 

Stoffkartoteket finnes lett tilgjengelig for alle ansatte og skal bidra til at vi vet hvordan vi skal beskytte oss mot helseskadelig påvirkning, for at de rette (nødvendige) tiltak skal bli satt i verk for å forebygge skader på kort og lang sikt, og for å vite hva man skal gjøre ved søl, skade eller ulykker (hvis det skjer eller kan skje), slik at alvorlige konsekvenser av slike hendelser kan reduseres.

Spørsmål og svar om bærekraft

Her har vi samlet et utvalg av oftest stilte spørsmål - kanskje du finner noen av svarene du er ute etter?

Miljø og bærekraft - spørsmål og svar