Alle ansatte i Brilleland finner informasjon om dette i vår egen HMS-håndbok.

De viktigste lovene til etterlevelse er:

  • Forurensningsloven
  • Avfallsforskriften
  • Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
  • Kjemikalierarbeidmiljøloven
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • EL-tilsynloven
  • Lov om helsepersonell
  • Åpenhetsloven

Spørsmål og svar om miljø og bærekraft

Her har vi samlet et utvalg av oftest stilte spørsmål - kanskje du finner noen av svarene du er ute etter?

Miljø og bærekraft i Brilleland

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din