Viktigheten av et eget Bærekraftpanel

Brilleland sitt Bærekraftspanel har blitt til som en del av vårt arbeid og satsing på bærekraft. Vårt arbeid med bærekraft er omfattende og er avhengig av samarbeid på tvers av fagområder i hele kjeden vår.

Presentasjon av Bærekraftspanelet i Brilleland

Formålet med Bærekraftpanelet er følgende:

Diskutere muligheter og utfordringer i arbeidet med å skape et enda mer bærekraftig Brilleland!

Det blir avholdt faste, kvartalsvise samlinger med medlemmene av panelet - fra servicekontoret og butikk.

Bærekraftspanel