Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som eies av returselskapene for emballasje. Selskapet sørger for at emballasje går i kretsløp.

En del av vårt miljøansvar

Som importør av ulike varer, og med emballasjemengder over 1000 kg, er Brilleland pliktig til å være medlem i et godkjent returselskap for emballasje.  Brilleland har vært medlem av Grønt Punkt siden 2013, og har siden den gang betalt for emballasjen vi tilfører det norske markedet gjennom import.

Grønt Punkt har avtaler med kommuner og private innsamlere og sørger for at plast, bølgepapp, kartong, glass, metall og trepaller blir gjenvunnet.
Sammen sørger vi for innsamling og gjenvinning av emballasje – og bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Grønt punkt Norge

Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje får nytt liv etter den at har gjort nytten sin.

Les mer om Grønt Punkt Norge