Lazy eye kan føre til tåkesyn i øyet og redusert evne til å se bilder klart og med dybde. Det kan oppstå fra forskjellige forhold som påvirker øyets utvikling, for eksempel skjeve hornhinner eller ulik brytningsfeil mellom øynene.

Slik oppstår amblyopi

Amblyopi oppstår når hjernen favoriserer det ene øyet mer enn det andre, noe som resulterer i at det andre øyet blir "dovent". Dette kan skyldes signaler fra øyets nerveceller som oppfattes feil, eller fysiske forhold som skjeling eller skjeve hornhinner. Amblyopi kan også være forårsaket av øyeskader, grå stær, eller andre tilstander som hindrer at et klart bilde dannes på netthinnen.

Årsaker til amblyopi

Lazy eye kan skyldes forskjellige forhold, inkludert muskulær ubalanse i øyet (strabisme/skjeling), ulik brytningsfeil mellom øynene (anisometropisk amblyopi), eller manglende evne til å se ordentlig med det ene øyet (stimulusdeprivasjon amblyopi). Disse forholdene kan føre til redusert synsstyrke i det påvirkede øyet.

Hvilke symptomer har lazy eye?

Symptomer på lazy eye kan inkludere:

  • Tåkesyn i ett eller begge øyne.
  • Manglende evne til å fokusere riktig på et objekt med ett øye.
  • Redusert evne til å oppfatte dybde.
  • Dobbeltsyn.
  • Dårlig koordinasjon, f.eks å kunne gripe en ball.
  • Det ene øyet har en synlig dreining inn- eller utover (skjeler).

Slik behandles amblyopi hos barn

Det er viktig å sørge for en grundig synsundersøkelse når barnet er mellom 3–5 år for å kunne oppdage og behandle eventuelle synsfeil, øyesykdommer eller øyetilstander tidlig. Tidlig oppdagelse og behandling kan forhindre permanent amblyopi. Lazy eye hos voksne er mye vanskeligere å behandle.
Kjenner du til andre tilfeller av amblyopi i familien? Da anbefaler vi at du bestiller time hos optiker for en grundig undersøkelse av barnet ditt.

Korreksjon med en øyelapp:

I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig at optikeren korrigerer synsfeilen med en brille, men ofte vil behandlingen være at barnet dekker til det gode øyet med en lapp i flere timer hver dag for å stimulere det dårlige øyet. Optikeren kan også korrigere opp med prismer i brilleglassene dersom øynene ikke jobber bra sammen. Dette er viktige tiltak for å oppnå riktig synsutvikling og godt syn på begge øyne.

Strabismus kirurgi:

I tilfeller der det er en feiljustering av øynene, kan en øyelege anbefale skjeleoperasjon for å justere lengden eller plasseringen av musklene for å korrigere øynene. Etter operasjonen kan det være nødvendig med briller med tilpassede prismeglass for å forbedre koordineringen av begge øynene.

synstest

Når tok du en synstest sist?

Her kan du bestille time hos en av våre dyktige optikere

Bestill time

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

Bilde av eldre dame som leser på scheselong

Synsfeil og symptomer

Det er slitsomt å bearbeide et dårlig synsinntrykk, og et korrekt syn er en forutsetning for at vi skal fungere godt i det daglige. Dessverre er ikke synet like perfekt fra naturens side.

Les mer om ulike synfeil
diabetes retinopati

Øyesykdommer og symptomer

Regelmessige kontroller er viktig, da noen øyesykdommer ikke gir symptomer før etter lang tid. Rutinekontrollene kan avdekke forandringer og mulige øyesykdommer, slik at du kan få videre oppfølging på et tidlig stadium.

Les om øyesykdommer