Standarden omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Brilleland er sertifisert av Kiwa.

Miljøsertifiseringen er derfor en viktig del av Brilleland sitt arbeid for bærekraft og samfunnsansvar. Vi er også den eneste aktøren i vår bransjen som har denne sertifiseringen. Det er vi utrolig stolte av!

Hva betyr miljøsertfiseringen for hverdagen i våre butikker?

Miljøsertifiseringen er en viktig sertifisering som vi er stolte av og bærer med oss i alle deler av driften. Vi skal alle dra lasset sammen, ta små skritt i riktig retning og tenke på hva vi kan gjøre i hverdagen for å nå målet om en mer bærekraftig drift.

Derfor vet alle ansatte i Brilleland:

 • at vi har en miljøpolicy og miljømål
 • at vi har en miljøhåndbok med alt dere trenger å vite
 • at vi er opptatt av å forbedre oss på miljø
 • at vi er kjent med at miljømålene vi har satt i 2022 dreier seg om:
  • hvordan vi reiser til jobb
  • retur og avfallshåndtering av briller
  • redusering av energibruk (strøm & belysning)
  • avfallshåndtering ved bygging og oppussning av butikk
 • at vi alle er bevisst på at alt miljøfokus i vårt nærmiljø og i samfunnet generelt, er relevant også for oss når det kommer til:
  • kildesortering av avfall
  • matavfall
  • bruk av plast
  • energibruk

Miljøforbedringer

Vi er opptatt av fremskritt og stadig kunne flytte oss i riktig retning. Derfor oppfordrer vi alle våre ansatte om å melde inn miljøforbedringer i sin arbeidshverdag og tilbakemeldinger fra deg som kunde via. vårt "miljøforbedringsskjema" som alltid er lett tilgjengelig på vårt intranett. De innsendte skjemaene blir gått gjennom regelmessig. Vi er takknemlige for alle slike tilbakemeldinger for å hele tiden kunne forbedre oss, gjøre tiltak og sette oss nye miljømål.

Se også: Sertifiseringsbevis

Spørsmål og svar om miljø og bærekraft

Her har vi samlet et utvalg av oftest stilte spørsmål - kanskje du finner noen av svarene du er ute etter?

Spørsmål og svar

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

hender formet som et hjerte

Miljø og bærekraft i Brilleland

I Brilleland tar vi miljø og bærekraft på største alvor. Det skal vi vise og forklare slik at du kan være trygg på at vi tar ansvar, vi utfører, vi tar initiativ, vi opprettholder og viderefører.

Vårt arbeid med miljø og bærekraft
natur lupe, kvalitet

Produkter av høy kvalitet

I Brilleland har vi forplikter oss til å levere øyehelseprodukter av høy kvalitet til alle våre kunder. Brilleland har derfor et godt kvalitetssikringssystem som alle våre ansatte er forpliktet til å følge.

Kvalitet