Vi skal alltid være i samsvar med lover og regler, både internt i egen organisasjon og i vårt samarbeid med leverandører. Brilleland har derfor et godt kvalitetssikringssystem som alle våre ansatte er forpliktet til å følge.

Vårt kvalitetsstyringssystem

En viktig del av arbeidet i forhold til kvalitet, er å drifte vårt kvalitetsstyringssystem, som er iverksatt.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre at vi utvikler og dokumenterer viktige prosesser og rutiner i det arbeidet vi utfører i butikk og på servicekontoret.

Formålet er å sikre høy kvalitet på øyehelseproduktene, som er klassifisert som medisinsk utstyr, som vi selger til kundene våre. Dette gjelder i alle ledd av verdikjeden - fra leverandør til sluttbruker.

Hvordan imøtekomme kravene til kvalitet?

Synoptik, som Brilleland er en del av, er sertifisert i ISO 13485 Medical Device. Denne standarden spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem der en organisasjon trenger å demonstrere sin evne til å tilby medisinsk utstyr og relaterte tjenester som konsekvent oppfyller kundens og gjeldende myndighetskrav.

Se også: Sertifiseringsbevis

FAQ miljø og bærekraft i Brilleland

Se oftest stilte spørsmål om miljø og bærekraft i Brilleland, hvordan vi jobber, hva vi har gjort og fremtidige små og store mål mål

Spørsmål og svar om bærekraft

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

Hånd og plante, miljøsertifisering

Miljøsertifisering

Brilleland ble i mai 2022 sertifisert på miljø etter ISO 14001:2015 standarden. Dette er den internasjonale standarden for miljøstyring som bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet.

Vår miljøsertifisering
hender formet som et hjerte

Miljø og bærekraft

I Brilleland tar vi miljø og bærekraft på største alvor. Dette ønsker vi å vise og forklare slik at du kan være trygg på at vi tar ansvar, vi utfører, vi tar initiativ, vi opprettholder og viderefører.

Alt om miljø og bærekraft i Brilleland