Optikeryrket – kort fortalt

Optikeryrket omfatter langt mer enn å få pasientene dine til å gjenkjenne bokstaver og figurer som stadig blir mindre jo lenger ned på plakaten de ser. Optikere undersøker pasientens syn og øyehelse, behandler og korrigerer synsfeil ved hjelp av briller og kontaktlinser, gir synstrening og råd tilpasset pasientens liv og synsutfordring. Du vil mestre ulike undersøkelsesteknikker med både manuelt og høyt teknologisk avansert utstyr. I tillegg vil du få rikelig med produktkunnskap innen solbriller, solbrilleglass, innfatninger og brilleglass, kontaktlinser med ulike egenskaper, en rekke spennende merker og mye, mye mer. Du vil kunne reparere briller, jobbe med salg og være en del av en fremoverlent og engasjert bransje som stadig er under utvikling hva gjelder syn, øyehelse og teknologi.

Optikeren er viktig for helsevesenet!

Optikeryrket er et helsefag som har utviklet seg stort de siste årene, og optikere samarbeider tett med andre yrkesgrupper innen helsevesenet. Er du optiker, er du en del av førstelinjetjenesten for øyehelse i Norge. Det betyr at pasienter kan kontakte oss med sine synsproblemer og at vi deretter kan henvise videre til fastlegen eller direkte til øyelege. Dersom synsundersøkelsen avdekker øyesykdom eller andre tilstander i kroppen, som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk, har optikeren et ansvar for hvordan tilstanden håndteres videre. Du vil dermed kunne bidra til at pasienten kommer i gang med behandling på et tidlig stadium, som igjen vil kunne forbedre livskvaliteten til vedkommende. Alt på grunn av en synsundersøkelse – hos deg.

Dette gjør optikeryrket til en viktig del av helsevesenet. Norske optikere har solid utdannelse og nyter stor anerkjennelse i befolkningen.

Les også. Hvor godt kjenner du din optiker?

Optiker – et trygt yrkesvalg

Det er et stort behov for optikere i Norge, og behovet forventes å øke i årene fremover i takt med befolkningsveksten. Det er lite tvil om at du vil ha gode jobbmuligheter etter endt studie. Det er til enhver tid ledige stillinger i hele landet.

Les også: Slik velger du rett arbeidsgiver – smart sjekkliste

En økende bevissthet rundt viktigheten av øyehelse er også en medvirkende årsak til at etterspørselen etter optikere er høy. Optikerbransjen ser et stort behov for optikere som kan tilby rådgivning og oppfølging innen syn, øyehelse og synshjelpemidler. Å bidra til en bedre hverdag for personer med nedsatt syn og tilby synshjelp til alle aldersgrupper, gjør at optikeryrket aldri vil miste sin viktighet eller aktualitet.

Et personlig og profesjonelt valg

Å utdanne seg til optiker har flere fordeler, både personlig og profesjonelt. Optikeryrket gir en stabil og trygg jobb, med muligheter for faglig spesialisering og videreutvikling.

Les mer:

Optikeryrket gir også muligheter for personlig utvikling og trivsel, da du vil oppleve å utgjøre en positiv forskjell i livet til pasientene dine gjennom å finne synsløsninger ut fra pasientenes synsutfordringer og behov. Kombinasjonen av å følge øyehelsen til menneskene du møter gjennom flere år og teknologien du benytter, er meningsfull, spennende og til stor inspirasjon. At du i tillegg er engasjert og oppdatert i faget ditt og har en trygg arbeidsplass med gode kollegaer, vil sørge for at du både trives og utvikles i yrket ditt.

Det er ingen tvil om at optikeryrket er et godt og trygt valg når du skal planlegge din profesjonelle fremtid!

Bli en del av et fellesskap og en bransje som aldri står stille!

Liker du matematikk?

Det kan være lurt med interesse for matte for å ta studiet, men det er ikke et krav. Hvert år arrangerer USN et frivillig mattekurs en uke før studiestart.

Mattekurs

Se oversikten over Brilleland-butikkene i hele landet

Brilleland som arbeidsplass spørsmål og svar

Brilleland som arbeidsplass

Er det noe vi er ekstra stolte av, er det at Brilleland er en arbeidsplass for alle. Hos oss vil du alltid føle deg trygg, bli sett og kjenne at dette er et sted du kan være deg selv til fulle. Mangfoldet i Brilleland-familien anser vi som en stor styrke og selve kjernen i det som definerer hvem vi er.

Les alt om Brilleland som arbeidsplass

Bli optiker!

Utdanningen innen optometri er en treårig bachelor, med Kongsberg som eneste studiested i Norge. Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Søk på optikerutdanning – i dag!