Røyking, diabetes og øyesykdommer

Din øyehelse påvirkes sterkt av røyking. Du dobler risikoen for sykdommer som diabetes 2, du er mer utsatt for gjentagende øyebetennelser og du opplever oftere plager som oppstår i forbindelse med tørre øyne. Øyesykdommen grå stær kan utvikles så mye som 10 år tidligere hos en røyker enn hos en ikke-røyker. De som røyker har også fire ganger økt risiko for redusert skarpsyn sammenlignet med ikke-røykere.

Røyking kan føre til varig synstap

Røyking har en ekstremt negativ effekt på synet ditt, men om du velger å stumpe røyken for godt vil det være den største livsstilsendringen du kan foreta for å ta vare på synet ditt. Gravide røykere vil ved røyeslutt ikke bare redusere skade på eget syn, men også på synet til sitt ufødte barn.
Blodomløpet og blodgjennomstrømningen påvirkes direkte av røyking. Når blodgjennomstrømningen reduseres som et resultat av røyking vil det ofteføre til varig synstap. 

Ta vare på kroppen din, helsen din og livet ditt – stump røyken i dag!

Les også om røykeavvenning på Helsedirektoratets egne sider:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning

Røyking fører til:

Økt risiko for diabetes
Økt risiko for AMD (aldersrelatert makuladegenerasjon)
Økt risiko for grå stær (katarakt)
Økt risiko for øyebetennelse med
Økt risiko for tørre øyne med
Økt risiko for Thyroid sykdom 

Finn din nærmeste Brilleland-butikk

Ta en synstest

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll med trykkmåling og digitalt netthinnebilde

Bestill time
synstest

Hva er en synstest?

Synet er den viktigste av kroppens sanser, og skal gi deg sanseinntrykk gjennom et langt liv. Å bruke 30 minutter på en synstest er derfor en smart investering!

Synstest hos Brilleland