Derfor bør utviklingen av nærsynthet begrenses

Utviklingen av nærsynthet er koblet til hvordan barnets øyne vokser. Hos barn med nærsynthet blir øyeeplet for langt. Barnet vil få uskarpt syn og trenge briller eller kontaktlinser for å kunne se tydelig. Etter hvert som øynene fortsetter å vokse vil nærsyntheten forverres jo eldre barna blir. For noen barn oppleves dette begrensende med tanke på at nærsyntheten gjør det vanskeligere for dem å delta aktivt i idrett, lek og andre aktiviteter. Barn med betydelig nærsynthet kan også oppleve problemer med øyehelsen senere i livet.

Å håndtere nærsynthet hos barn med kontaktlinser kan bidra til å styrke barnets selvbilde og evne til å delta i idrett og andre aktiviteter.

Hva er spesielt med kontaktlinsen MiSight® 1 day?

Denne endagslinsen egner seg for barn helt ned i åtteårsalder, og har dokumentert bremsende effekt på utviklingen av nærsynthet. Fordelen med endagslinser er at de ikke krever kompliserte rengjøringsrutiner. Dette kan komme godt med i en hektisk hverdag med skole, lek og fritidsaktiviteter. Godt syn ved lekselesing, utelek og TV-titting blir den største naturlighet. 

En treårig studie der barn i alderen 8-15 år brukte kontaktlinsen MiSight® 1 day viste følgende**:

  • 90 % av barna oppgav at de foretrakk kontaktlinsene fremfor briller
  • 90 % av barna kunne sette inn og ta ut kontaktlinsene uten hjelp
  • 100 % av foreldrene oppgav at foreldrene var fornøyd med kontaktlinsene blant annet når det gjaldt komfort, syn, brukervennlighet og muligheten til å ikke bruke briller.

*Chamberlain P, Back A, Lazon P, et al. 3 year effectiveness of a dual-focus 1 day soft contact lens for muopia control. Presentert ved 40th British Contact Lens Association Clinical Conference and Exhibition i Liverpool, Storbritannia, den 10. juni 2017.

**Sammenlignet med enstyrkelinser i en treårsperiode.
MiSight® 1 day-linsene bremser ikke nødvendigvis utviklingen av nærsynthet hos alle barn og kan ikke helbrede nærsynthet.

Trenger du nye kontaktlinser?

Nå kan du enkelt kjøpe kontaktlinser på nett!

Til nettbutikken

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din

De vanligste synsplagene hos barn:

Bestill synstest til barnet ditt

Kun740,00

Ta vare på synet ditt

Inkluderer øyehelsekontroll

Bestill time