Hos oss finner du autoriserte optikere i alle våre butikker, over hele landet. Mange med mastergrad i klinisk optometri, spesialutdannelse i tilpasning av kontaktlinser, spesialkompetanse i arbeidsplassopptikk, synstrening med mer.

Optikerens viktigste oppgave er å avdekke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. Det er også optikerens oppgave å henvise videre til øyelege eller lege ved mistanke om øyesykdommer. Henvisningsretten kommer på bakgrunn av et tre års høyskolestudium i optometri.