En optikers viktigste oppgave er å avdekke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. Det er også optikerens oppgave å henvise videre til øyelege eller lege ved mistanke om øyesykdommer. Henvisningsretten har optikeren med bakgrunn i et tre års høyskolestudium i optometri.