Alle ansatte i Brilleland finner informasjon om dette i vår egen HMS-håndbok.

De viktigste lovene til etterlevelse er:

  • forurensningsloven
  • avfallsforskriften
  • forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
  • kjemikalierarbeidmiljøloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • EL-tilsynloven
  • lov om helsepersonell

Finn den nærmeste Brilleland-butikken din