Hvorfor er det viktig å undersøke synsfeltet?

Synet er en av dine viktigste og mest nyanserte sanser. Er du klar over at om du har blinde flekker i synsfeltet, eller nedsatt følsomhet i sidesynet, kan det andre øyet «dekke over» slik at du ikke merker at det er områder du ikke ser?

Ved å undersøke synsfeltet kan sykdommer oppdages på et tidlig stadium, og behandling kan settes i gang før sykdommen har gjort for mye skade. Vanlige sykdommer som oppdages effektivt med et perimeter er blant annet grønn stær, forkalkning på netthinnen (AMD) og netthinneløsning diabetes.

Avvik i synsfeltet?

Øyet og øyehelsen endrer seg gjennom hele livet. Regelmessige undersøkelser av synsfeltet ditt kan gi deg svar på øyehelsen din i dag – og hvordan den vil utvikle seg videre ved at resultatene fra undersøkelsen sammenlignes fra gang til gang.

Under en vanlig synsundersøkelse utføres en enkel screening av synsfeltet. Oppdages det avvik her bør det utføres en synsfeltundersøkelse. En undersøkelse av synsfeltet ditt gir et fullstendig bilde av hvor godt sidesynet ditt er. Optikeren henviser pasienten til øyelege for videre behandling dersom avvik oppdages. 

Slik utføres en undersøkelse av synsfeltet

Optikeren utfører først en rask forundersøkelse, ca 1 minutt pr øye. Hvis det er tegn på at noe kan være galt, eller at du har en eller flere risikofaktorer, vil det deretter utføres en full undersøkelse av synsfeltet som tar ca 10 minutter pr. øye.

Et perimeter måler synsfeltet og lysfølsomhet, det vil si hvor følsom netthinnen er for lys i forskjellige punkter. Perimeteret utsetter øynene for lysprikker i ulik styrke og posisjon. Ved at pasienten trykker på en knapp hver gang vedkommende ser en av disse prikkene vil perimeteret effektivt danne en fullstendig oversikt over hvor følsomt øyet er for lys, om lysfølsomheten er redusert eller om enkelte områder i synsfeltet faktisk har blitt blinde. Lengden på undersøkelsen avhenger av hvilken hastighet som fungerer best for at pasienten kan gi gode svar eller om det er behov for retesting dersom svarene ikke er konsekvente.

Brilleland tilbyr nå komplett synsfeltundersøkelse over hele landet:

  • Har du blinde flekker i synsfeltet, eller nedsatt følsomhet i sidesynet? Det kan være tegn på grønn stær eller annen øyesykdom. Oppdag eventuelle sykdommer så tidlig som mulig for effektiv behandling som kan bremse videre utvikling.

  • Alder, sykdomshistorikk, tidligere diagnoser og annen historikk som tilsier at du er disponibel for slike sykdommer avgjør hvor ofte du bør ta en synsundersøkelse og synsfeltundersøkelse.

  • Er du yrkessjåfør? 1. oktober 2016 trådte ny lovgivning kraft hvor det ble stilt strengere krav til synet. En synsfeltundersøkelse kan bidra til et lengre yrkesaktivt liv.