Øyesykdommer og symptomer

Øyesykdommer
Regelmessige kontroller er viktig, da noen øyesykdommer ikke gir symptomer før etter lang tid. Rutinekontrollene kan avdekke forandringer og mulige øyesykdommer, slik at du kan få videre oppfølging på et tidlig stadium.

Sykdommer på øyet kan komme av tilstander i selve øyet, eller de kan trigges av andre faktorer i kroppen som for eksempel sukkersyke, høyt blodtrykk, stoffskifteproblemer, hjerte- og blodkarsykdommer eller revmatisme. Øyesykdommer kan ofte også være genetiske. Nedenfor kan du lese om de vanligste øyesykdommene. 

Hva er forkalkning på netthinnen (AMD) =

Forkalkning på netthinnen, også kjent som AMD, er en netthinnesykdom der skarpsynsområdet er redusert. Sykdommen oppstår pga. redusert transport av næringsstoffer til sentralsynsområdet på netthinnen. Røyking og blodtrykksproblemer øker risikoen for sykdommen.

Hvordan oppdage forkalkning på netthinnen?

Kjennetegnet på forkalkning på netthinnen er at rette linjer og kanter kan se krokete eller bølgete ut i sentralsynet. Forkalkning i øyet medfører tap av det sentrale skarpsynet, den viktigste delen av synssansen. Enkle gjøremål som bilkjøring, lesing og håndarbeid blir vanskelig.

Her kan du laste ned en rutenettabell som du selv kan bruke til å oppdage eventuelle forandringer på et tidlig stadium:

  1. last den ned
  2. print den ut
  3. heng den opp på kjøleskapet hvor du jevnlig kan ta testen

Tabellen har en prikk i midten av rutenettet som du skal fokusere på under hele øvelsen. Test ett øye om gangen med riktige lesebriller på. Om linjene i rutenettet begynner å se krokete eller bølgete ut, kontakter du en optiker eller øyelege for videre vurdering.

Hva er grå stær?

Hvorfor får man grå stær?

Grå stær er en uklarhet i øyelinsen som gir et tåkete syn. Grå stær kommer vanligvis av naturlig aldring, men enkelte sykdommer (f.eks. diabetes) eller bruk av visse medikamenter kan fremskynde prosessen. Eksponering av for mye sollys (UV-stråler) kan også føre til grå stær på et tidligere stadium. Det er derfor viktig å beskytte øynene mot sollys ved å bruke gode solbriller.

Hvordan oppdage grå stær?

Hovedsymptomet på grå stær er uklart syn. Brillebrukere kan føle at brillene aldri blir skikkelig rene, uansett hvor mye de blir pusset. Andre symptomer kan være blendingsproblemer og dobbeltsyn. Mange får problemer med blikjøring, TV-titting og lesing.

Hvordan behandle grå stær?

For å behandle grå stær trenger man operasjon. Den er rask og smertefri (ca. 15 min. på ett øye). Kirurgen bytter ut den gamle øyelinsen med en ny i plastmateriale.

Hva er grønn stær?

Grønn stær forårsaker skade på synsnerven som blir gradvis ødelagt, og tilhørende del av synsfeltet mistes.

Hvorfor får man grønn stær?

Den vanligste årsaken er at trykket inne i øyet blir for høyt. Andre faktorer kan være høy alder, familiær grønn stær og diabetes.

Hvordan oppdage grønn stær?

Tapet av synsfeltet starter perifert. Dette medfører at en sjelden merker noe selv før skadene er store på ett øye. Dersom sykdommen utvikler seg og forblir ubehandlet, medfører dette til slutt blindhet.

Hvordan behandle grønn stær?

Grønn stær kan behandles ved å senke trykket i øyet for å unngå videre skader på synsnerven, med tilhørende tap av synsfeltet. Allerede oppståtte skader på synsnerven lar seg dessverre ikke reparere.

Hva er diabetes retinopati?

Diabetes retinopati er en sykdom på netthinnen forårsaket av diabetes. Skadene oppstår dersom man går med høye blodsukkerverdier over lengre tid. Røyking, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier er faktorer som er med på å fremskynde utviklingen av diabetes retinopati.

Hvordan oppdage diabetes retinopati?

Typiske symptomer er tap av synsfeltet og tåkesyn. Dette er ofte forandringer i øyet som skjer gradvis og er derfor vanskelig å oppdage selv på et tidlig stadium.

Hvem får diabetes reinopati?

Risikoen for å utvikle skade på netthinnen øker i takt med antall år en har sykdommen. Har du diabetes er det derfor viktig med jevnlig oppfølging hos øyelege.

Hvordan behandle diabetes retinopati?

Diabetes retinopati behandles med laser eller kirurgisk inngrep for å stanse videre utvikling av skadene.

Hva er retinitis pigmentosa (RP) =

Retina pigmentosa er en arvelig sykdom på øyets netthinne som fører til en langsom og vedvarende ødeleggelse av netthinnen og synet. Sykdommen er en av de vanligste årsakene til sterkt redusert syn hos barn og unge voksne.

Hvordan oppdage retinitis pigmentosa?

De tidligste tegnene er ofte vansker med å tilpasse seg mørket, utvikling av nattblindhet i ungdomstiden og tap av det perifere synsfeltet i ung, voksen alder. Etter hvert får stadig mer av det perifere synet tapt og en får det vi kaller «tunnelsyn».

Hvordan behandle retinitis pigmentosa?

Det finnes i dag ingen behandling som helbreder tilstanden.