Dårlig syn hos barn

Barn med synsproblemer
Et barns evne til å lære blir vanskeligere uten godt syn.

Dårlig syn hos barn vil kunne hemme deres aktive utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge undervisningen i skolen. Dermed kan synet være hovedårsaken til lærevansker hos barn. Det er derfor viktig å avdekke eventuelle synsproblemer hos barna så tidlig som mulig, slik at de får det beste utgangspunktet for en god skolehverdag.

Synsproblemer påvirker 1 av 5 barn i skolealder - Kilde: NOF

Hvordan oppdage dårlig syn hos barn?

Følgende kan være tegn på dårlig syn hos barn:

  • Barnet lukker eller dekker ofte over det ene øyet
  • legger ofte hodet på skrå, eller snur hodet når det skal se på noe
  • sitter påfallende nær TV`en eller holder objekter veldig nætt for å kunne se ordentlig
  • kniper ofte øynene sammen og myser for å kunne se klart på avstand
  • blunker ofte og gnir seg i øynene
  • har ofte hodepine
  • Har problemer med å lese eller gjøre annet arbeid på nært hold
  • Det ene øyet skjeler, spesielt når barnet er trett

Kan barnet mitt undersøke synet sitt hos optikeren?

Barn under fem år skal vurderes av en øyelege for å vurdere om øynene utvikler seg normalt, og om eventuelle synsproblemer stammer fra øynene eller har en annen forankring. Når barnet ditt er fem år kan optikeren undersøke øynene uten forundersøkelse hos øyelegen.

Hvis optikeren oppdager avvik fra normalutviklingen i synsfunksjonen vil det ofte henvises til øyelegen før en brille bestilles. Dette gjøres for å utelukke at det er andre tilstander som kan kreve behandling. 

Hva er de vanligste synsproblemene hos barn?

 

Nærsynte barn

Barnet kan ha problemer med å se ting på lang avstand, som for eksempel skriften på skoletavlen. Nærsynte barn vil ofte sette seg tett opp mot TV`en, myse når de skal se på noe på avstand og ha boken tett opp mot ansiktet. Nærsynthet kan ofte være arvelig. Dersom det er kjent nærsynthet i barnets familie, anbefales det å ta kontroll hos øyelege.

Langsynte barn

Langsynte barn vil kunne ha problemer med å se ting på nært hold og ha vanskeligheter men å holde konsentrasjonen i aktiviteter som krever at de ser godt på nært hold, som å tegne, å tre perler på en snor og å se i bøker. Langsynthet er det vanligste synsproblemet hos barn og kan føre til hodepine og skjeling.

Samsynsproblemer

Samsyn går ut på hvor godt barnet bruker øynene sammen og koordinerer øyebevegelsen slik at det barnet ser på oppfattes skarpt og tredimensjonalt. Godt samsyn er viktig for å holde fokus når barnet ditt skal lære å lese og skrive. Samsynsproblemer fører blandt annet til at det blir vanskelig å følge en tekstlinje.

Samsynsproblemer kan forbedres med enkel og smertefri synstrening.