Briller på jobben
2 av 3 nordmenn har behov for briller på jobben, og hele 65 % av alle yrkesaktive jobber foran dataskjerm

Langvarig arbeid foran dataskjerm fører ofte til tretthet i øyne, anstrengte skuldre og hodepine. Disse symptomene kan ha stor påvirkning på din tilfredshet, komfort og yteevne i arbeidshverdagen. En databrille som er tilpasset dine personlige behov og arbeidssituasjon er ofte en forutsetning for et godt og komfortabelt syn på jobben. Du som arbeidstaker har derfor rett til å få dekket optiske hjelpemidler av arbeidsgiver gjennom Arbeidsmiljøloven:

Alle som arbeider foran dataskjerm en betydelig del av dagen, skal få tilbud om synsprøve, og ved behov få tilpasset databriller. Synsprøven skal deretter foretas med jevne mellomrom, og ved synsplager som kan skyldes arbeid foran dataskjerm. Utgifter tilknyttet dette skal dekkes av arbeidsgiver. 

 

Hva er en databrille?

En databrille er en brille hvor styrker og glassløsning er spesialtilpasset dine arbeidsforhold. En brille regnes som databrille når den har andre styrker eller glassløsning enn dine private briller. En vanlig progressiv brille vil normalt ikke kunne beregnes som en databrille.

Behovet for databrille styres primært av alderen, og forekommer oftest pga. aldersrelatert langsynthet. Det er derfor vanligvis personer over 40 år som vil ha behov for en spesialtilpasset databrille der hvor egne lesebriller blir for sterke i forhold til arbeidsavstandene.

Behovet for databrille kan også forekomme hos yngre personer med små brytningsfeil siden arbeid foran dataskjerm stiller store krav til øynene. 

Hva er en vernebrille?

En vernebrille med styrke har to formål: Å beskytte øynene i utsatte arbeidsmiljøer samtidig som den ansatte får kvalitetssikret sitt arbeid ved hjelp av et optimalt syn.

Brilleland tilbyr et bredt sortiment av vernebriller med styrke tilpasset kravene fastsatt av EU og Arbeidstilsynet. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å tilby vernebriller dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille sikkerhetskravene i bedriften.