Briller med livsstilsglass

Livsstilsglass
Økt nærfokus gir øynene dine utfordringer som tradisjonelle briller ikke alltid løser på en optimal måte. Særlig langvarig fokus på digitale skjermer kan overanstrenge øyets muskulatur samtidig som øynene utsettes for unormalt store mengder blått lys. Livsstilsglass er utviklet nettopp med tanke på dette.

Hva er livsstilsglass?

Livsstilsglass er utviklet for en hverdag hvor vi har behov for å kunne veksle mellom å se godt på nært og langt hold. Livsstilglass finnes i 2 kategorier: Nærfokuserte for voksne over 45 år, og avtandsfokuserte for barn, ungdom og unge voksne. 

Brille med livsstilsglass for barn og unge

Bruker du mye tid med smarttelefon, nettbrett, laptop eller bøker i løpet av dagen?

Barn, unge og unge voksne vil nyte godt av en brille med livsstilsglass. Denne gruppen bruker mye tid på særlig mobil og nettbrett. I tillegg bruker de mye tid på studier. Denne typen nærfokus over lang tid er belastende for øyemuskulaturen og kan medføre stort ubehag.

En brille med livstilsglass vil avlaste øynene når du ser på nært hold. Dermed reduseres risikoen for såre og trøtte øyne, og det samme gjelder risikoen for hodepine, nakkeplager og den svært negative effekten kunstig blått lys har på nattesøvnen.

Brille med livsstilsglass for deg over 45 år

Hvordan opplever du å se klart på de ulike avtandene du stadig veksler mellom?

En brille med livsstilsglass har mer fleksibilitet i dybde og styrke sammenlignet med en tradisjonell lesebrille. En tradisjonell lesebrille blir uklar på avstand og du må ta den av deg når du beveger deg rundt innendørs. Med livsstilsglass ser du klart på nært hold og opptil 4 meter, altså det du trenger innendørs. Med livsstilsglass kan du strikke, lese en bok eller se på nettbrett samtidig som du ser på TV, du kan skrive notater samtidig som du følger med på en forelesning eller et foredrag, og du unngår å holde hodet i en unaturlig vinkel.