Kan ansatte i butikker som daglig arbeider foran et kasseapparat med dataskjerm ha krav på synsprøve og databriller? – Ja, ifølge Arbeidstilsynets nyeste konklusjon.

Gjennom «forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» i Arbeidsmiljøloven har alle arbeidstakere som «jevnlig og i en betydelig del av arbeidstida si» jobber ved en dataskjerm, rett til å få dekket databriller av arbeidsgiveren sin. Ansatte som jobber ved kasseapparater har imidlertid vært unntatt fra forskriften. Nå er dette endret.

«Den teknologiske utviklingen, spesielt innen kasseapparat, har medført at flere arbeidstakere enn tidligere nå jobber foran dataskjermer. Dette innebærer at arbeidsgivere som tidligere ikke var omfattet av plikten til å tilby synsundersøkelse med mer, nå har kommet inn under regelverket, gjennom at de har gått til anskaffelse av mer moderne arbeidsutstyr med dataskjerm», heter det i beslutningen fra Arbeidstilsynet.

Tre vilkår må ligge til grunn ifølge Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet: Det går på skjermens størrelse, hvor ofte og hvor lenge arbeidstakeren sitter foran skjermen. Arbeidstilsynet skriver at begrepet «dataskjerm» også må kunne omfatte dataskjermer som er koblet til industrimaskiner og lignende. 

Du kan lese mer om hva forskriften sier her