Nye medlemsfordeler hos Brilleland for NAF-medlemmer

I trafikken trenger vi til enhver tid riktig og tydelig informasjon om trafikkbildet. Siden nesten all informasjon du innhenter i trafikken kommer fra synssansen, er riktig bruk av synshjelpemidler et viktig bidrag til å øke sikkerheten på norske veier. Undersøkelser fra blant annet Storbritannia viser at brillebrukere som lar brillene ligge hjemme når de kjører bil, har fire ganger så stor risiko for å krasje.

Gjennom vårt samarbeid med NAF (Norges Automobil-Forbund) ønsker Brilleland å sette fokus på trafikksikkerhet. Ved å tilby gode medlemsfordeler til alle NAF-medlemmer vil vi gjøre det enkelt og rimelig å sikre alle trafikanter et godt syn i trafikken!

NAF er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. Virksomheten omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.