Diabetes retinopati

Diabetes retinopati er en sykdom på netthinnen forårsaket av diabetes (sukkersyke). Har du diabetes er det viktig med regelmessige kontroller. Skadene på netthinnen oppstår dersom man går med høye blodsukkerverdier over lengre tid.

Antallet personer diagnostisert med diabetes i Norge øker stadig. Risikoen for å utvikle netthinnesykdom grunnet sukkersyke øker i takt med antall år en har sykdommen. Har du diabetes er det viktig med jevnlig oppfølging av øynene hos øyelege og kontroll av blodsukkerverdier hos fastlegen.

Symptomer

Typiske symptomer ved diabetes retinopati er tap av felter i synsfeltet og tåkete syn. Dette er ofte forandringer i øyet som skjer gradvis og er derfor vanskelig å oppdage selv på et tidlig stadium. Røyking, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier er faktorer som er med på å fremskynde utviklingen av diabetes retinopati.

Det er to hovedårsaker til nedsatt syn ved diabetes:

  1. Nydannelse av blodkar på netthinnen fra netthinnens eget blodforsyningssystem. Disse nye blodkarene har ingen positiv misjon, de er skjøre og kan sprekke, noe som medfører blødninger og skader på synet.
  2. Hevelse i skarpsynsområdet på netthinnen som medfører redusert sentralsyn. Dette er hovedårsaken til redusert synsskarphet hos type 2 diabetikere.

Behandling

Diabetes retinopati behandles med laser eller kirurgisk inngrep. Hensikten er å stanse videre utvikling av skadene, noe som igjen begrenser synstapet. I tillegg til jevnlige kontroller hos øyelege, er tett dialog med fastlege eller diabetesspesialist viktig, da det er de som kontrollerer og behandler blodsukkerverdier.

Se så enkelt

Det skal være enkelt og billig å kjøpe nye briller