Briller

- Basis enstyrke glass alltid inkludert!

Øyehelse

- Ditt syn, vår kompetanse

80 % av alle sanseinntrykk får vi ved hjelp av synet. Det er derfor viktig å ta vare på synet og øynene dine gjennom hele livet.

Våre optikere har mange års erfaring og kompetanse i å ivareta øyehelsen din, og anbefaler at du sjekker øynene dine hvert 2. år - både for optimalt syn og din generelle øyehelse.

synsprøve, synstest